Innovation – kort, godt og hvordan med BUF-X Bloggen

Innovation med BUF-X-bloggen:

Jeg arbejder halv tid som skolelærer på en skole i København og halv tid som udlånt i forvaltningen og som selvstændig konsulent. En af mine fantastiske opgaver er at være med til at opbygge ‘BUF-X’ – Københavns Kommunes makerlab, der danner ramme om praksisnær assistance til kommunens skoler vedrørende innovation, entreprenørskab, digital frabrikation, kodning og flere andre ting.

Vi er startet op fra scratch i januar og modtager allerede mange elever og er involveret i samarbejder med skolerne. Nogle gange tager vi undervisningsopgaven og andre gange er vi ’stedet med maskinerne’ i et større projekt, som skolen og lærerne selv står for. Vi søger at involvere lærere og elever så meget som muligt, men ved også, at vi skal have nogle ret klare og tydelige materialer, som skolerne kan bruge både hos os og hjemme, og som potentielt kræver minimal forberedelse.

BUF-X’s innovationsforløb på blog og med video…

Procesplan One Day Challenge 2
Vores simple innovationsproces designet til vores Oneday Challenge, men som også har vist sig at kunne bruges til længere forløb!

En af vores ’successer’ er en art ‘flipped classroom’ blog, vi bruger, når eleverne skal lære at gennemføre en innovationsproces i samarbejde med andre. Bloggen leder step by step eleverne gennem en klassisk innovationsproces med typiske ‘innovations-trin’, der gelejder dem fra ‘real world problem’ over analyse, idégenerering, idéprøvning, design af prototype og til pitch. Bloggen er designet til, at eleverne hurtigt kan komme i gang med innovationsprocessens elementer uden for megen hjælp og instruktion. De kan orientere sig i videoer, der tydeligt viser, hvad de skal gøre, og hvad der forventes af dem, og vi kan bruge lærerkræfterne på at at vejlede, hjælpe og lære eleverne nye ting efter behov.

En større end ventet succes med elever

Bloggen er ret hurtigt lavet og var tænkt som en prototype til afprøvning, da vi har haft mange elever igennem og kun kort tid til forberedelse af hele BUF-X, men den har vist sig ret effektiv, både når vi selv bruger den, og når lærere og elever har brug for noget konkret at gå efter. Eleverne kan komme langt med instruktionen fra videoerne. Evt. har klasser set dem sammen fælles, før de går i gang i grupper.

Når eleverne er i gang med deres innovations- og designproces, er de ret selvkørende og skal ikke have så meget hjælp. Videoerne gelejder dem videre og frigør voksenkræfter til at hjælpe dem, der er gået i stå, har spørgsmål eller der, hvor gruppearbejdet knirker.

Vigtigst har det været, at lærere og elever, der i første omgang ikke har haft så meget at gå efter i forhold til innovationsprocesser, nu har noget, de kan bruge, efter behov.

En uventet succes med voksne

Vi har også brugt en variation af bloggen, når vi har skullet udvikle BUF-X-forløb  med kolleger fra specialskoler, andre tilbud fra kommunen eller lærere vi samarbejder med. Dens trin har sikret styrede og gode samtaleforløb, som har givet langt større udbytte og mere konkrete ’slutprodukter’ end løse samtaler.

Kig på den, se min kollega, Morten, og mig på slap line og se, om du kan bruge den til noget:

www.buf-x2.blogspot.dk

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin