Hvordan laver man det gode tegn på læring – er der en genvej?

Som ‘fagligt fyrtårn’ – eller  synlig læringskonsulent – i Københavns Kommune gennem 1½ år med sideløbende lærergerning og egen virksomhed, har jeg vejledt og lavet forløb med lærere og holdt oplæg og workshops i ét væk. En helt central del af dette har været at finde de gode tegn på læring til valgte læringsmål. Når man går til stålet med læringsmål og synlig læring med eleverne, viser det sig hurtigt, at det i meget høj grad er tegnene på læring, som eleverne har glæde af (og mig som lærer i øvrigt!). Dog er det også min erfaring, at netop det at formulere tegn på læring kan være lidt svært og tidskrævende for mange.

Det behøver det ikke at være  – well, tidskrævende er det sgu’ i starten, men der er nogle genveje, som jeg har udviklet gennem samarbejdet med de utallige lærere, jeg har vejledt og lavet undervisning med.

Hvad skal vi lære i dag

Hel forsimplet og ultra kort: Tænk altid på dette:

 1. Det gode tegn på læring er en synlig eller ‘hørbar’ handling, som eleven kan udføre, der efter din faglige overbevisning viser, at eleven har nået læringsmålet.
  1. Disse handlinger er ofte = handlinger/opgaver/øvelser, som eleverne måske alligevel laver gennem dit forløb. Det er ofte ret almindelige undervisningsaktiviteter. Identificér dem! “Jeg kan løse opgave 2.b side 10 i Fandango” kan være et ok tegn på læring, hvis du som lærer godt ved, at eleven ikke kunne lave denne opgave uden at vide, hvad indre/ydre syn er (såfremt det var læringsmålet). Tegn på læring er synlige beviser på læring. Viser denne handling, at eleven efter al sandsynlighed kan/ved, det jeg vil have ham til at kunne/vide?
  2. Derudover kommer fx Screencasts (læs mere her), Powtoons, fremlæggelser, stile, opgaver, at kunne forklare en makker et begreb og meget mere fra vores lærerværktøjskasser. Alt sammen så længe eleven viser, at han kan og ved det, du vil lære ham.
 2. JA, tegn på læring er nogle gange identisk med læringsmålet, og det må gerne være det! Denne misforståelse er en stopklods for mange. Hvis læringsmålet er, at eleverne skal lære at sætte x og o, så er tegnet jo nok: ‘Jeg kan sætte x og o i sætninger’ :-)
 3. Formuler tegnene i børnesprog fx “Jeg kan lave en fremlæggelse, hvor jeg holder øjenkontakt, taler højt og bruger billederne i min Prezi som hjælp”
 4. Prøv dig frem! Jeg er konsulent og ‘ekspert’ og laver stadig dårlige tegn på læring. Så sletter jeg dem fra forløbet sammen med eleverne.
 5. Husk selv, og mind eleverne om, at de skal kunne tegnene efter 2-3 uger. Altså EFTER at de har fået en masse undervisning, der gør dem i stand til det.
 6. Fortæl eleverne, hvad tegnene på læring er, at de er beviser på, at de kan, og at de har nået målene. De bliver ofte helt overraskede over deres fremgang.
 7. Og husk: Tegn på læring er ikke noget fint og fornemt. Det er faktisk, hvad du som fagperson ønsker at se dine elever udføre, så du, men endnu vigtigere DE kan se, at de er tættere på eller har nået målet.

Men hvad så med niveaudelingen 1, 2 og 3????

Den har jeg også jordnære tricks til, som vil komme i nærmeste fremtid her på bloggen.

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin