Screencasts som tegn på læring

Hvad er det gode tegn på læring? Som jeg forklarer andetsteds på bloggen, er et godt tegn på læring en synlig eller hørbar handling fra en elev, der ‘beviser’ overfor eleven selv og dig som lærer, at læringsmålet for et givent forløb er nået, eller at man har bevæget sig hen imod det.

Ofte vil tegn være, at eleven skal bruge en given færdighed, hvor viden om begreber eller færdigheder demonstreres. Her finder jeg blandt andet screencasts som en rigtig godt værktøj.

Ofte sætter jeg tegn på læring op, således at noget nyt skal forklares og bruges. Jeg når ikke at se alle elever ‘live’, så derfor sætter jeg dem til at lave screencasts. På den måde tvinges alle elever til at formidle og forklare det lærte, og jeg kan, hvis jeg har behov og tid, tilgå elevens tegn på læring. Oftest lader jeg eleverne give hinanden feedback på deres videoer, og vi ser et par stykker i klassen. Jeg har naturligvis ikke tid til at tjekke alle, men som nævnt, tjekker jeg efter behov. I en tid med reduceret forberedelsestid har jeg skruet op for eksperimenterne med elev/elev-feedback, hvilket jeg vil skrive om ved lejlighed – det fungerer for de fleste, når bare tegnene på læring er brugbare, og de ved, hvad de skal kigge efter :-)

Et eksempel på et tegn på læring ud fra et læseteknik/startegiforløb med følgende læringsmål og tegn – bemærk, at jeg ofte bruger mindre deltegn, som ofte vil optræde i små øvelser gennem forløbet (Se nedenfor). Det er ikke helt efter bogen, men en rigtig god tilpasning til UVM’s model:


LÆRINGSMÅL

I skal om nogle uger:

 • Kunne vælge læsemåde efter det, man skal bruge læsningen til, og bruge teknikkerne:
  • Overblikslæse
  • Skimmelæse
  • Punktlæse
  • Nærlæse
 • Kunne forklare, hvordan og hvornår man bruger de forskellige teknikker.

Tegn på læring:

Niveau 1:

 • Jeg kan forklare til en makker eller Mads, hvordan man: Overblikslæser, skimmelæser, punktlæser og nærlæser.*
 • Jeg kan forklare til en makker eller Mads, hvornår man bruger de forskellige læsestrategier.*
 • Jeg kan løse forløbets opgaver med at: Overblikslæse, skimmelæse, punktlæse og nærlæse.
 • Jeg kan lave screencasts, hvor jeg forklarer, hvordan man gør de forskellige ting.*

Niveau 2:

 • Jeg kan bruge læseteknikkerne til at finde viden om bestemte emner og på bestemte sider, som Mads har givet mig, på nettet. Niveau 2 opgave.
 • Jeg kan forklare, hvad jeg gør, i en screencast.

Niveau 3:

 • Jeg kan bruge teknikkerne i niveau 3 opgaven, hvor jeg selv vælger et emne, som Mads godkender.

 

facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin